Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Do đặc điểm kết cấu nhịp, dàn thép phục vụ thi công lắp dựng hệ thống kỹ thuật cầu treo Phú Mỹ đã được thiết kế với độ linh động cao, độ ổn định lớn do gió tác động trên cao và địa hình trống trải. Vì vậy, chúng tôi đã áp dụng nguyên lý dàn thép di động để sử dụng có kết cấu dạng này.

Một số hình ảnh công trình

Đặc điểm và qui mô công trình:

 • Cấp tải trọng khai thác: H13
 • Tiêu chuẩn thiết kế: 22TCN 272-05, AASHTO LRFD

Đặc điểm kết cấu:

 • Thượng tầng: dạng cầu dàn thép Bailey DS L=15.24m, 18.288m, 24.384m
 • Mố: mố rọ đá gia cố cọc tràm
 • Trụ: dạng trụ dẻo, cọc đóng thép hình

Các cầu đã thực hiện

 • Cầu Ông Ấu
 • Cầu Mương Trâu
 • Cấu Cái Chai

Thiết kế toàn bộ hệ thống phụ trợ thi công, không kể 2 trụ tháp

Tại công trình cầu Phú Mỹ, chúng tôi đã thực hiện thiết kế các hạng mục sau:

Đặc điểm và qui mô công trình:

 • Cấp tải trọng khai thác: H13
 • Tiêu chuẩn thiết kế: 22TCN 272-05 (AASHTO LRFD)

Đặc điểm kết cấu:

 • Thượng tầng: dạng cầu dầm thép liên hợp bản mặt cầu thép
 • Mố: mố rọ đá gia cố cọc tràm
 • Trụ: dạng trụ dẻo, cọc đóng thép hình

Hình ảnh công trình

 

 

Trong những năm trước đây, lực lượng thiết kế của TVEn đã chủ nhiệm & tham gia thiết kế nhiều loại kết cấu thép như: dàn thép chuyên dụng dạng Bailey (thiết kế điển hình cho khu Quản lý đường bộ VII – Công ty Cơ khí Xây dựng Công trình 623 sản xuất, nhịp cầu tạm cầu Ông Hưng – Quốc lộ 1A, cầu Tắc Vân - Bạc Liêu, cầu Cái Chai - Đồng Tháp), Mabey, Eiffel, nhịp dầm thép… Các sản phẩm nghiên cứu & ứng dụng của TVEn về kết cấu nhịp cầu thép cho đã được áp dụng rộng rãi trong ngành giao thông vận tải với nhận xét & đánh giá cao của khách hàng.

Thêm vào đó, với số liệu đo đạc thử tải từ những công trình cầu đã thực hiện, TVEn càng hiểu rõ thêm bản chất của các hiện tượng công trình kết cấu nhịp thép khi khai thác để có những thiết kế ngày càng tiết kiệm và an toàn hơn.

Page 4 of 5