Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Chúng tôi chủ trì và thực hiện thiết kế các cầu Bình Phú, Bà Tồn, Mỹ Thiện, Ông Vẽ, Ông Hưng, Rạch Chanh, Rạch Giồng, Mỹ Thiện II & Bà Phú với qui mô và tiêu chuẩn thiết kế:

 • Cấp tải khai thác: H30 - XB80
 • Tiêu chuẩn thiết kế: 22TCN 18-79, có kiểm toán với cấp tải HL93 theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05
 • Kết cấu thượng tầng: Dầm BTCT DƯL I-24.54m, I-30m, bản rỗng L=15m, 18m & 20m
 • Mố trụ cầu: bằng BTCT, cọc đóng 450x450mm hoặc cọc nhồi Ø1000mm
 • Đường đắp cao đầu cầu: xử lý nền bằng giếng cát Ø400mm, gia cố vải địa kỹ thuật kết hợp tường chắn đất
 • Kết cấu cầu đảm bảo giao thông: cầu dàn thép Bailey DS L=24.384m, mố trụ cọc thép hình 2H300
 • Tường chắn & sàn giảm tải: bằng BTCT trên nền cọc ép 300x300mm

Chúng tôi chủ trì và thực hiện thiết kế các cầu Lộ Bằng, Tắc Vân, Trà Kha & Khúc Tréo. Với điều kiện địa hình công trình xây dựng ven sông, tầng địa chất bề mặt có chiều dày quá lớn nhưng có sức kháng cắt nhỏ và công trình mới được xây dựng ngay trên vị trí cầu cũ đòi hỏi phải có những giải pháp kỹ thuật độc đáo. Các công trinh này có qui mô và tiêu chuẩn thiết kế:

 • Cấp tải khai thác: H30 - XB80, có kiểm toán với cấp tải HL93 theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05
 • Tiêu chuẩn thiết kế: 22TCN 18-79
 • Đặc điểm kết cấu:
  • Kết cấu thượng tầng: Dầm BTCT DƯL bản rỗng L=15m, kết cấu bản BTCT kết hợp giằng đáy móng mố
  • Mố trụ cầu: bằng BTCT trên nền cọc nhồi Ø1000mm, cọc ép BTCT 300x300mm
  • Tường chắn: bằng BTCT trên nền cọc ép BTCT 300x300mm
  • Kết cấu cầu đảm bảo giao thông: cầu dàn thép Bailey DS L=24.384m, mố trụ cọc thép hình 2H300

Với điều kiện tự nhiên nêu trên, các giải pháp kỹ thuật mà chúng tôi đã sử dụng như sau:

 • Cầu Tắc Vân: do trụ mới nằm lân cận vị trí trụ cũ trên nền cọc đóng mà chúng tôi không chắc sẽ thanh thải hết (nhổ cọc) trong quá trình thi công. Vì thế, bệ móng trụ được thiết kế có dạng chữ I nhằm đưa vị trí cọc mới ra khỏi phạm vi ảnh hưởng có thể của các cọc cũ. Thêm vào đó, nhằm giảm chiều cao kiến trúc, chúng tôi thiết kế mới dầm bản rỗng L=15m cao 650mm theo khuôn các dầm phổ biến trong thị trường để tiết kiệm chi phí xây dựng.
 • Cầu Lộ Bằng: nhằm đảm bảo mỹ quan do dòng kênh nên mố cầu được thiết kế nằm sát mép bờ kênh. Tuy nhiên vị trí xây dựng công trình lại nằm ngay ngã ba sông nên đó là yếu tố rất bất lợi cho công trình cầu. Thêm vào đó, chỉ số SPT trong tầng mặt xấp xỉ bằng 0 trong suốt chiều dày của lớp đất này. Vì vậy, chúng tôi đã chọn giải pháp thiết kế mố có dạng trọng lực trên nền cọc khoan nhồi Ø1000mm nhằm giữ ổn định cho lăng thể đất nằm phía sau mố để đảm bảo khai thác bền vững cho công trình.
 • Trà Kha: phương án chọn cuối cùng dạng cống hộp đôi trên nền cọc ép 300x300mm. Nhằm tăng tính êm thuận cho dòng xe lưu thông trên công trình, chúng tôi còn thiết kế thêm cho hệ thống này các bản quá độ tương tự như công trình cầu.
 • Khúc Tréo: do đặc điểm nằm trong khu dân cư và có yêu cầu về thông khoảng ngang nên không thể chọn phương án cống, kể cả phương án cống hộp. Với đặc điểm đáy của dòng kênh vượt khá sâu nên chièu cao lưng mố khá lớn có thể tạo thêm áp lực vào kết cấu thượng tầng khi có chuyển vị ngang. Do đó, chúng tôi đã chọn giải pháp thiết kế thêm hệ giằng BTCT dưới đáy kênh, đổi sơ đồ làm việc kết cấu dạng siêu tĩnh nội và có xét đến nội lực do biến dạng nhiệt của kết cấu thượng tầng. Đến nay, công trình đã qua 2 năm khai thác vẫn đáp ứng tốt các tiêu chí kỹ thuật ban đầu

Page 5 of 5