Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Cầu Rạch Sậy:

- Vị trí: nằm trên đường tỉnh ĐT 854, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

- Cấp đường: đường cấp IV đồng bằng, Vtk=60 km/h

- Cấp tải trọng: HL93

- Khổ cầu: 2 làn xe x 3,5m + 2 gờ lan can x 0,5m = 8,0m

- Sơ đồ nhịp: 12,5m + 18,6m + 12,5m

- Kết cấu nhịp: dầm BTCT ứng suất trước tiết diện chữ I (L=12,5m & 18,6m) liên hợp bản mặt cầu BTCT dày 180mm liên tục nhiệt.

- Móng mố trụ: cọc ống ly tâm D500mm

- Tường chắn BTCT trên nền cọc D400mm

Cầu Tăng Long:

  1. Địa điểm:

    Tăng Long dự kiến xây dựng nằm trên đường Lã Xuân Oai, thuộc quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

    Địa điểm: Phường Tăng Nhơn Phú A và Long Trường, thành phố Hồ Chí Minh.
  2. Cấp đường: cấp 40, vận tốc thiết kế Vtk = 40 km/h.
  3. Cấp tải: 0,5HL93.
  4. Sơ đồ nhịp: 18m + 24m + 18m.
  5. Kết cấu nhịp: dàn cầu thép dạng Mabey DS.
  6. Móng mố trụ: cọc ống ly tâm Ø500mm.

Cầu Tôn Đức Thắng:

- Vị trí: Cầu Tôn Đức Thắng nằm cuối đường cuối đường Tôn Đức Thắng hiện hữu, đoạn giao cắt với đường 30 tháng 4 (Quốc lộ 30); Đầu còn lại của dự án cầu nối vào đường Nguyễn Thái Học Tôn Đức Thắng, thuộc Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Cấp tải: HL93, người đi 300 kG/m2.

- Cấp đường: đường phố gom, vận tốc thiết kế Vtk=50 km/h; khi lưu thông qua cầu hạn chế tốc độ 30 km/h.

- Khổ cầu: 2 làn x 4,5m + 2 lề người đi 1,7m + 2 lan can x 0,3m = 13,0m.

- Sơ đồ nhịp: 3 x 20m.

- Kết cấu nhịp: dầm T ngược BTCT ứng suất trước liên hợp bản mặt cầu BTCT dày 150mm.

- Móng mố trụ cầu: Cọc khoan nhồi D1500mm

 

Cầu Cả Môn:

- Cầu Cả Môn nằm trên đường tỉnh ĐT 856, thuộc Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Cấp đường: đường cấp IV đồng bằng, Vtk=40 km/h.

- Cấp tải: HL93

- Khổ cầu: 2 làn xe x 3,5m + 2 dải an toàn x 0,5m + 2 lan can x 0,5m = 9,0m.

- Sơ đồ nhịp: 18,6m + 20,0m + 18,6m.

- Kết cấu nhịp: dầm BTCT ứng suất trước tiết diện chữ I (L=18,6m) và dầm T ngược (L=20m) liên hợp bản mặt cầu dày 180mm BTCT có liên tục nhiệt.

- Móng mố trụ: cọc ly tâm D500mm

- Trụ phòng va: khung thép hình và cọc ống thép D406mm

Page 2 of 5