Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Thiết kế hầm lắp ghép ở Công ty Amaps Blades and Razors Divison

- Vị trí: Bến Cát, tỉnh Bình Dương

- Cấp tải: 10 kM/m2, tải tập trung 50 kN

- Chiều dài hầm: 108,0m.

- Kích thước ngang hầm: 5,8 x 4,1m