Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Cầu Tăng Long:

  1. Địa điểm:

    Tăng Long dự kiến xây dựng nằm trên đường Lã Xuân Oai, thuộc quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

    Địa điểm: Phường Tăng Nhơn Phú A và Long Trường, thành phố Hồ Chí Minh.
  2. Cấp đường: cấp 40, vận tốc thiết kế Vtk = 40 km/h.
  3. Cấp tải: 0,5HL93.
  4. Sơ đồ nhịp: 18m + 24m + 18m.
  5. Kết cấu nhịp: dàn cầu thép dạng Mabey DS.
  6. Móng mố trụ: cọc ống ly tâm Ø500mm.