Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Cầu Cả Môn:

 • Vị trí: Cầu Cả Môn nằm trên đường tỉnh ĐT 856, thuộc Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
 • Qui mô đường:
  • Cấp đường: đường cấp IV đồng bằng, vận tốc thiết kế Vtk=40 km/h.
  • Tải trọng trục thiết kế: 100 kN.
  • Tường chắn BTCT trên nền cọc ly tâm Ø400.
 • Qui mô cầu:

 Cau Ca Mon H

  • Khổ cầu: 2 làn xe x 3,5m + 2 dải an toàn x 0,5m + 2 lan can x 0,5m = 9,0m.
  • Tĩnh không: 10m x 2,5m
  • Cấp tải: HL93
  • Sơ đồ nhịp: 18,6m + 20,0m + 18,6m.
  • Kết cấu nhịp: dầm BTCT ứng suất trước tiết diện chữ I (L=18,6m) và dầm T ngược (L=20m) liên hợp bản mặt cầu dày 180mm BTCT có liên tục nhiệt.
  • Móng mố trụ: cọc ly tâm Ø500mm
  • Trụ phòng va: khung thép hình và cọc ống thép Ø406mm nhồi bê tông.
 • Hệ thống hạ tầng:
  • Hệ thống chiếu sáng:
   • Trụ đèn STK cao 8m, cần đèn cao 2m, vươn xa 1,5m.
   • Bóng đèn loại LED 112W, ánh sáng trắng.
  • Hệ thống thoát nước: Thay ống thoát nước ống nhựa bằng cống ly tâm Ø800mm, cấp tải H10
  • Hệ thống cấp nước và ống kỹ thuật: kết cấu đỡ ống cấp nước, cáp quang và cáp điện.
 • Hoàn thành thiết kế: 07/2016
 • Hoàn thành xây dựng: 07/2018