Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Cầu Cả Môn:

- Cầu Cả Môn nằm trên đường tỉnh ĐT 856, thuộc Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Cấp đường: đường cấp IV đồng bằng, Vtk=40 km/h.

- Cấp tải: HL93

- Khổ cầu: 2 làn xe x 3,5m + 2 dải an toàn x 0,5m + 2 lan can x 0,5m = 9,0m.

- Sơ đồ nhịp: 18,6m + 20,0m + 18,6m.

- Kết cấu nhịp: dầm BTCT ứng suất trước tiết diện chữ I (L=18,6m) và dầm T ngược (L=20m) liên hợp bản mặt cầu dày 180mm BTCT có liên tục nhiệt.

- Móng mố trụ: cọc ly tâm D500mm

- Trụ phòng va: khung thép hình và cọc ống thép D406mm