Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Trụ phòng va cầu Sở Thượng:

  • Vị trí: cầu Sở Thượng, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
  • Qui mô:
    • Cấp sông: cấp V.
    • Cấp tải trọng: Va trực tiếp: 15 tf
    • Va tiêu năng: tàu tự hành 100 DWT, sà lan kéo 100 DWT
    • Kết cấu trụ va: 4 cụm trụ va cho 2 trụ nhịp thông thuyền. Mỗi trụ 4 cọc ống thép D508mm