Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Cầu vượt bộ hành trước trường Đại học Kinh tế - Luật

 • Vị trí: nằm trên Quốc lộ 1, đoạn trước trường Đại học Kinh tế - Luật, đối diện với siêu thị Coop-Mark, phường Linh Trung và Linh Xuân, Quận Thù Đức, Tp. Hồ Chí Minh
 • Ý tưởng kiến trúc cầu: gồm một số phương án tiêu biểu:
  • Phương án 1: dạng cầu cánh én

 CaudiboDHKTL PA1

  • Phương án 2: dạng trời tròn đất vuông

 CaudiboDHKTL PA2

  • Phương án 3: dạng mái đình

 CaudiboDHKTL PA3

 • Qui mô cầu:
  • Khổ cầu: 4 làn người đi bộ x 0,75m + 2 bên lan can x 0,2m = 3,4m
  • Tĩnh không dưới cầu: (14,82m + 3m + 14,82m) x (4,75m + 0,5m)
  • Cấp tải trọng: người đi bộ 300 kG/m2
  • Sơ đồ nhịp: 2 nhịp x 16,5m.
  • Kết cấu nhịp: dầm thép liên hợp bản BTCT.
  • Cầu thang dạng bản BTCT, mặt thang ốp - trát bằng đá mài.
  • Móng mố trụ: Cọc ly tâm BTCT ứng suất trước Ø500mm
 • Các hình ảnh thực tế sau khi xây dựng:
  • Tổng thể cầu

Cau DH Kinh te Luat 1

  • Cận cảnh gần

Cau DH Kinh te Luat 2

  • Mặt cắt ngang

Cau DH Kinh te Luat 3

 • Hoàn thành thiết kế: 10/2016
 • Hoàn thành xây dựng: 09/2017