Brand Name
Giới Thiệu

Giới Thiệu

TVEn - Cùng với thành công của bạn

TVEn có lực lượng các nhà khoa học nghiên cứu và kỹ sư chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, nhiệt tình, năng động và đam mê khoa học. Đây là lực lượng nghiên cứu khoa học đồng thời tham gia sản xuất nhằm áp dụng các thành quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Song hành với lực lượng sản xuất, chúng tôi chủ trương đào tạo lực lượng trẻ kế nhiệm nhằm truyền đạt kinh nghiệm nhằm củng cố và phát triển theo đúng mục tiêu, tôn chỉ của công ty.

Nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm trở lên trong công ty chúng tôi như sau:

STTHọ & tênHọc hàm, học vịNăm tốt nghiệp
1 Trần Quang Thiện

Thạc sĩ kỹ thuật Cầu

Kỹ sư chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN ngành xây dựng

1981
2 Nguyễn Văn Tín Kỹ sư Địa chất, thủy văn 1982
3 Nguyễn Hồng Hải Kỹ sư Xây dựng cao cấp 1992
4 Nguyễn Hồng Ân Kỹ sư chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN ngành xây dựng 1992
5 Triệu Văn Dũng Kỹ sư Cầu đường 2009
6 Châu Lộc Nghiệp Kỹ sư Địa chất 2009
7 Phan Quang Bằng Kỹ sư Cầu đường 2009
8 Tô Thị Mai Kế toán văn phòng 2014
9 Phạm Ngọc Hào Thạc sĩ Cầu 2014
10 Võ Trần Hoàng Nhựt Kỹ sư Hóa 2014
11 Đoàn Thị Kiều Diễm Kỹ sư Cầu đường 2018
12 Nguyễn Lê Vỹ Kỹ sư Cầu đường 2018
14 Nguyễn Hữu Danh Kỹ sư Cầu đường 2018
15 Dương Thành Hưng Kỹ sư Cầu đường 2018