Brand Name
STTPhần mềmMô tảTải về
PilePro

Chương trình tính toán móng cọc

PilePro Version 19.55.12.19

 • Cho phép thực thi trong Windows 8.1 và 10 (không sử dụng được trong Windows XP, Windows 7)
 • Thay thế tiêu chuẩn TCXD 205:1998 bằng tiêu chuẩn TCVN 10304:2014, TCVN 11823:2017
 • Bổ sung phương pháp tính sức chịu tải của cọc khoan vít theo TCVN 10304:2014
 • Sửa lỗi số, đồ họa, bổ sung và điều chỉnh phần tính lún móng cọc

Lưu ý:

 • Chỉ sử dụng khi dùng Hardlock phiên bản 19, các phiên bản khác của HardLock phải nâng cấp trước khi cài đặt và sử dụng
 • Máy tính phải cài đặt Net Framework 4.6.1 trở lên. Download Net Framework 4.6.1 tại đây
Tải về

PilePro Version 9.5.5.17

 • Cho phép thực thi trong Windows 7 (SP1), 8.1 và 10 (không sử dụng được trong Windows XP)
 • Nhập mặt cắt địa hình bằng ZWCad 2015+ hoặc AutoCAD R.2011
 • Hổ trợ nhập tọa độ cọc bằng ZWCad 2015+ hoặc AutoCAD R.2011
 • Thay thế hoàn toàn tiêu chuẩn TCXD 205:1998 bằng tiêu chuẩn TCVN 10304:2014
 • Bổ sung phương pháp tính sức chịu tải của cọc khoan vít theo TCVN 10304:2014
 • Sửa lỗi số, đồ họa

Lưu ý:

 • Chỉ sử dụng khi dùng Hardlock phiên bản 9 trở lên, các phiên bản khác của HardLock cần nâng cấp trước khi cài đặt và sử dụng
 • Máy tính phải cài đặt Net Framework 4.6.2 trở lên. Download Net Framework 4.6.2 tại đây
Tải về
2 RoadPro

Chương trình tính toán nền đường

Cập nhật mới nhất: RoadPro Version 9.5.5.17

 • Cho phép thực thi trong Windows 7 (SP1), 8.1 và 10 (không sử dụng được trong Windows XP);
 • Cập nhật các lỗi chương trình;
 • Cho phép nhập mặt cắt địa hình bằng ZWCad hoặc AutoCAD R.2011;
 • Sửa giải thuật phân tích ổn định trượt;
 • Sửa lỗi số, đồ họa.

Lưu ý:

 • Chỉ sử dụng khi dùng Hardlock phiên bản 9 trở lên, các phiên bản khác của HardLock cần nâng cấp trước khi cài đặt và sử dụng
 • Máy tính phải cài đặt Net Framework 4.6.2 trở lên. Download Net Framework 4.6.2 tại đây
 Tải về